حوزه شرب، صنعت و کشاورزی متقاضیان اصلی مصرف آب در بوشهر هستند

کارشناس کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: با وجود محدودیت شدید در برداشت منابع آب استان، در راستای حمایت از تولید داخلی و با اعمال مدیریت بر این منابع، به بیش از 65 درصد از درخواست های تامین آب پاسخ مثبت داده شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، خدیجه محمدپور اظهار کرد: یکی از مجامع تصمیم گیری در حوزه کلان، کمیته مدیریت منابع آب می باشد که به بررسی و تایید همه ی درخواست های تامین آب متقاضیان از همه ی منابع و جهت همه ی مصارف می پردازد.

وی افزود: از سال 1385 و تاسیس شرکت آب منطقه ای بوشهر، این کمیته به صورت مستمر برگزار می شود و تا کنون بیش از 370 جلسه و 4هزار مصوبه داشته است.

کارشناس کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: مباحث کلان مدیریت منابع آب استان شامل برنامه ریزی منابع آب شرب، برنامه ریزی منابع آب طرح های توسعه منابع آب مثل سدها و خطوط آبرسانی، اجازه برداشت از آب دریا به صورت خام و نمک زدایی (آبشیرین کن ها) و آبزی پروری از جمله بخشی از فعالیت های این کمیته می باشد.

محمدپور اضافه کرد: تهیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین منابع و مصارف آب، برنامه ریزی جهت تامین آب فضای سبز استان، بررسی پساب و همچنین آب شهرک های کشاورزی و صنعتی بخش دیگری از وظایف این کمیته است.

کارشناس منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به بیشترین درخواست های برداشت از منابع آب استان گفت: در سال گذشته، بیشترین تعداد پرونده و درخواست بررسی شده در حوزه های خطوط آبرسانی (تانکری) و دریا بوده است. این شرکت جهت ساماندهی تامین آب به صورت تانکری از محل های مجاز، در حال تهیه دستورالعمل "بازارهای محلی آب" و ایجاد ظرفیت جدید آبی جهت مصارف خدمات و صنعتی است که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

خدیجه محمدپور بیان کرد: همچنین در سال 1399، حوزه صنعت بیشترین تقاضا برای اخذ مجوز برداشت از منابع آب استان را داشته است.

کارشناس کمیته منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: علیرغم بروز شرایط اقلیمی که منجر به کاهش آورد منابع سطحی و افت سطح آب های زیرزمینی شده، این کمیته نهایت تلاش خود در راستای تامین نیاز آب استان در همه ی بخش ها اعم از شرب، صنعت، کشاورزی، خدمات و آبزی پروری به کار بسته است.

وی تصریح کرد: با مدیریت اعمال شده بر منابع آب استان، به بیش از 65 درصد درخواست های تامین آب از منابع مختلف پاسخ مثبت داده شده است.

کد خبر: 780
  تاریخ خبر : 18 مرداد 1400
 روابط
 1348