سازه و تاسیسات سد رییسعلی دلواری در شرایط پایداری مطلوبی است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: در نخستین جلسه کمیته ایمنی و پایداری سدهای استان بوشهر، سد رییسعلی دلواری به عنوان مهم ترین سازه آبی این استان از جنبه های مختلف فنی بررسی شد.

عبدالطیف عباسی نژاد اظهار کرد: کمیته ایمنی و پایداری سدها، با هدف بررسی سازه، تجهیزات هیدرومکانیکال و ابزاردقیق سدهای در حال ساخت و در دست بهره برداری انجام می شود.

وی افزود: اعضای این کمیته شامل متخصصینی از حوزه های مختلف، از جمله زمین شناس، مکانیک، سازه، برق، عمران و دیگر تخصص ها و همچنین اعضای حقوقی با پست های سازمانی مرتبط با تاسیسات آبی است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر عنوان کرد: در نخستین جلسه کمیته ایمنی و پایداری سدهای استان بوشهر، 10 عضو شامل متخصصین و اساتید دانشگاهی که سوابق علمی و اجرایی در پروژه های مختلفی در سطح کشور داشته اند، معاونین و کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای بوشهر و شرکت های مهندسین مشاور حضور داشتند.

عباسی نژاد گفت: رویکرد اصلی این جلسات، بررسی مسائل سازه ای، ساختگاه، تجهیزات و مباحث فنی پیرامون سد است تا سازه هایی با عمر مفید بالاتر و دوره بهره برداری طولانی تری داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت سد رییسعلی دلواری در حوزه آبریز حله اظهار کرد: بازدید از این سد به عنوان یکی از سازه های بزرگِ در حال بهره برداری جنوب کشور، چشم انداز وسیعی از شرایط پیش روی تاسیسات آبی به کارشناسان این بخش خواهد داد و این امر به ایجاد شرایط بهتری در فرآیند ساخت و بهره برداری از سدها منجر می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر عنوان کرد: در این بازدید نقاطی از ترازهای مختلف ارتفاعی سد، تاسیسات هیدرومکانیکال، ابزار دقیق، سازه بدنه سد و اتاق کنترل مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از عملکرد این تجهیزات نیز به کارشناسان عضو کمیته ارائه شد.

عبدالطیف عباسی نژاد اظهار کرد: در نشست تخصصی پس از بازدید نیز نظرات اعضای جلسه و کارشناسان جهت بهبود عملکرد سد مطرح شد و مصوباتی در این حوزه به منظور حفاظت از این سازه استراتژیک در طول دوران بهره برداری ثبت گردید.

وی در پایان تاکید کرد: با انجام بازدید میدانی، گزارشات ارائه شده، بحث و بررسی فنی پیرامون موارد فنی و جمع بندی نظرات کارشناسان، سد رییسعلی دلواری عملکردی قابل قبول در زمینه ساخت و بهره برداری دارد و با اجرای پروتکل های بهره برداری از این سد، در آینده نیز با بهترین عملکرد نخلستان های دشتستان را سیراب خواهد کرد.

کد خبر: 1064
  تاریخ خبر : 6 خرداد 1403
 روابط
 68