استاندار بوشهر:

اصلاح الگوی کشت و آبیاری در مزارع بوشهر ضروری است

استاندار بوشهر گفت: با توجه به خشکسالی‌های پیاپی و کمبود آب شرب و کشاورزی در کشور و استان لازم است به سمت تغییر الگوی کشت متناسب حرکت کنیم.

احمد محمدی‌زاده در بازدید از مزارع صیفی‌جات دشتستان، افزود: آبیاری زیر سطحی به عنوان یکی از شیوه‌های آبیاری نوین باید در شرایط خشکسالی کنونی در مزارع استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این طرح لوله‌های آبیاری را حدود ۴۰ تا ۵۰ سانت زیر زمین نصب کرده و آب مستقیم به ریشه گیاه رسانده می‌شود.

استاندار بوشهر عنوان کرد: کاهش پوسیدگی لوله‌های آب، پیشگیری تبخیر آب، نیاز نداشتن به تعویض سیستم لوله‌کشی در زمان شخم زدن و جلوگیری از هدر رفت میلیون‌ها متر مکعب آب از مزایای مهم آبیاری زیر سطحی است.

محمدی زاده پیشنهاد داد: جهاد کشاورزی در سطح ۵ هکتار به صورت پایلوت و رایگان این طرح را در دشتستان اجرا کند تا کشاورزان با مزایای  ارزشمند طرح آبیاری زیر سطحی آشنا شوند و ادامه طرح را انجام دهند.

وی با اشاره به لزوم تغییر الگوی کشت در استان بوشهر، گفت: هندوانه مصرف آب بسیار بالایی دارد و کشاورزان می‌توانند بجای هندوانه و دیگر محصولات جالیزی، نسبت به کشت گیاهان استراتژیک از جمله گندم اقدام کنند که با مصرف آب کمتر سودآوری بالاتری نیز دارد.

کد خبر: 832
  تاریخ خبر : 20 اردیبهشت 1401
 روابط
 57