برگزاری کارگاه آموزشی متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان بوشهر

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: در یک کارگاه آموزشی دو روزه نسبت به ارتقاء دانش فنی متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی این شرکت اقدام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر، امید آزادی جو اظهار کرد: این کارگاه در شهرستان های دشتستان و دشتی و با حضور کلیه متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان بوشهر برگزار گردید.

 وی خاطرنشان کرد: در کارگاه نحوه کار ادوات مکانیکی در ایستگاه های بارانسنجی، تبخیر سنجی و هیدرومتری توسط مدرس دوره آقای مهندس فتوحی از کارشناسان ارشد بازنشسته وزارت نیرو آموزش داده شد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: این دوره به منظور آموزش متصدیان جدید، مرور و بازآموزی متصدیان قدیمی تر و به اشتراک گذاری تجربیات بین متصدیان و کارشناسان است.

گفتنی است این دوره با حضور مدیر مطالعات پایه منابع آب، رییس گروه مطالعات آب سطحی و دیگر کارشناسان مرتبط شرکت آب منطقه ای بوشهر برگزار گردید و تجربیات فنی و میدانی متخصصین به اشتراک گذاشته شد.

کد خبر: 841
  تاریخ خبر : 7 خرداد 1401
  آخرین به‌روزرسانی : 7 خرداد 1401
 روابط
 1110