گزارش تصویری؛

بازدید استاندار بوشهر از سد دالکی

استاندار بوشهر با حضور در کارگاه سد دالکی، آخرین وضعیت این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.

احمد محمدی زاده پیشرفت فیزیکی این پروژه را 54 درصد اعلام کرد و گفت: بهره برداری از سد دالکی نیازمند 2 هزار  و پانصد میلیارد تومان اعتبار است.

کد خبر: 999
  تاریخ خبر : 6 آبان 1402
 روابط
 422