باران های موثر موجب احیاء منابع آب زیرزمینی می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به افزایش 10 درصدی بارندگی استان بوشهر گفت: افزایش زمان دوره بارندگی، امکان جذب رواناب ها به سفره های آب زیرزمینی و احیاء آبخوان های تشنه را ایجاد می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر، علی محمدی گفت: در سال آبی جاری تا کنون شرایط نسبتاً مناسبی را از نظر بارشی تجربه کرده ایم و به طور میانگین حدود 62 میلیمتر بارندگی در استان بوشهر رقم خورده است که این رقم نسبت به سال آبی گذشته 10 درصد بیشتر است.

وی عنوان کرد: بارندگی های اخیر از نظر توزیع زمانی پراکندگی قابل قبولی داشته اند و ادامه دار بودن مدل فعلی بارش ها می تواند منجر به تغذیه مطلوب سفره های آب زیرزمینی شود.

محمدی تصریح کرد: البته نباید فراموش کرد که در دو دهه اخیر ورودی آب به دشت های استان بوشهر همواره کمتر از خروجی آن بوده است و همه دشت های استان در حالت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و برای جبران کسری مخزن آبخوان ها، به سال های پرباران زیادی نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر حجم آب ذخیره شده در دو سامانه بارشی اخیر را 20 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: از حجم مذکور 15 میلیون مترمکعب در سد رییسعلی دلواری ذخیره و 5 میلیون مترمکعب در دیگر تاسیسات آبی استان بوشهر کنترل و بهره برداری شد.

علی محمدی اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و در صورت تحقق اعتبارات مورد نیاز پروژه های سدسازی، در پایان سال 1403 دو سد دشت پلنگ و دالکی نیز به مرحله آبگیری خواهند رسید و 420 میلیون مترمکعب به ظرفیت ذخیره سازی آب استان بوشهر افزوده خواهد شد.

کد خبر: 1006
  تاریخ خبر : 5 آذر 1402
 روابط
 270