5 محدوده مطالعاتی منابع آب استان بوشهر در وضعیت ممنوعه بحرانی است

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: با توجه به انباشت خشکسالی در سنوات اخیر و سال آبی جاری، از 16 محدوده مطالعاتی منابع آب استان بوشهر 12 محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی و 4 محدوده آزاد فاقد پتانسیل کشاورزی تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر قاسم فردوسی فر در کارگاه آموزشی طرح داناب ویژه معلمان رابط شهرستان بوشهر و جزیره خارگ برگزار شد، اظهار کرد: در استان بوشهر حدود ۱۷ هزار منبع آبی شامل چاه‌، چشمه، قنات، نهر، آببندان رودخانه دائمی و فصلی وجود دارد و از این منابع آبی سالانه حدود ۷۰۶ میلیون متر مکعب بهره برداری می شود.

فردوسی فر اظهار داشت : در مدیریت منابع آب تقسیم بندی جغرافیایی براساس مرزهای هیدرولوژیکی صورت می گیرد‌ و  در استان بوشهر ۳۱ دشت وجود دارد که در قالب ۱۶ محدوده مطالعاتی مدیریت می شود.

وی افزود: در سال های گذشته در اثر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی ۷ محدوده در وضعیت ممنوعه و ۵ محدوده در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار گرفته اس  و استان بوشهر با کسری مخزن سالانه 30 میلیون مترمکعب مواجه است.

وی با اشاره به سهم عمده بخش کشاورزی در بهره برداری از منابع آب استان عنوان کرد: بیش از 90 درصد از منابع آب در بخش کشاورزی و مابقی در بخش های صنعت، خدمات و شرب استفاده می شود و سهم عمده تامین آب شرب این استان وابسته به استان های همجوار است.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: تعامل و ایجاد حساسیت میان گروه های مختلف کنشگر از جمله معلمان، دانش آموزان و خانواده های آن ها یکی از رویکردها فراگیر مدیریت هوشمندانه منابع آب است و در تلاشیم تا با افزایش سواد آبی، این رویه را در استان بوشهر نیز تثبیت کنیم.

 در این کارگاه آموزشی که با حضور معلمان رابط طرح داناب در قطب بوشهر برگزار شد محمد فشایی مشاور طرح داناب شرکت آب منطقه ای بوشهر به بیان سیمای آب در جهان‌، ایران و استان بوشهر پرداخت و در گفتگو با مخاطبان راهکارهای نجات آب را تشریح کرد.

 فشایی در این کارگاه عنوان کرد: در سال تحصیلی جاری با همکاری اداره کل آموزش و پروزش استان بوشهر، آموزش معلمان در قطب های اموزشی و با محوریت پژوهش سراهای دانش آموزی برگزار می شود، در هفته جاری کارگاههای اموزشی طرح داناب در ۶ قطب سعدآباد، بوشهر، گناوه، تنگستان، بردخون و کنگان برگزار شد.

کد خبر: 1025
  تاریخ خبر : 2 بهمن 1402
 روابط
 294