سد دهرود پاسخ به مطالبه دیرینه مردم منطقه است

در آیینی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار بوشهر و مدیران استان، عملیات اجرایی سد دهرود در شهرستان دشتستان آغاز شد.

استاندار بوشهر در مراسم شروع عملیات اجرایی سد دهرود شهرستان دشتستان گفت: در سفر نخست رئیس دولت سیزدهم به استان بوشهر و در زمان بازدید از نخلستان های تنگستان و کارگاه راه‌آهن بوشهر – شیراز، جمعی از ساکنان بخش ارم برای مطالبه‌گری نسبت به احداث سد دهرود اقدام کردند.

احمد محمدی زاده افزود: به دنبال این مطالبه‌گری و با دستور رئیس جمهور، احداث سد در مصوبه‌های سفر قرار گرفت تا اعتبار موردنیاز آن تامین شود.

وی اظهار داشت: منطقه ارم دچار افت شدید منابع زیرزمینی است و کشاورزی در این منطقه به رکود افتاده که احداث سد تنها راه بهبود وضعیت کشاورزی است.

احمد محمدی زاده افزود: تامین آب شرب و کشاورزی منطقه ارم از مطالبات دیرینه مردم بوده که اجرای این سد، گامی در بهبود وضعیت آب شرب و کشاورزی است.

استاندار بوشهر گفت: سد دهرود از نوع بتنی CSG است که تمام ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت می شود.

محمدی زاده ابراز داشت: سد دهرود دارای ارتفاع ۲۶ و طول ۳۴۰ متر و‌ حجم مخزن ۱۱ میلیون متر مکعب خواهد بود.

محمدی زاده تصریح کرد: سد دهرود یکی از پروژه‌های مصوب سفر ریاست جمهوری است که در یکی از مناطق متأثر از خشکسالی و افت سطح آب‌های زیر زمینی احداث خواهد شد.

کد خبر: 1034
  تاریخ خبر : 23 بهمن 1402
 روابط
 258