نهضت سدسازی در استان بوشهر ادامه دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر در مراسم شروع عملیات اجرایی سد دهرود شهرستان دشتستان گفت: با شروع عملیات اجرایی سد دهرود، تعداد کارگاه های فعال سدسازی استان بوشهر به 9 پروژه افزایش یافت تا افق روشنی پیش روی تامین منابع آب استان بوشهر قرار گیرد.

علی محمدی اظهار کرد: سد دهرود در بخش ارم شهرستان دشتستان ساخته می شود تا یکی از آسیب پذیرترین نقاط استان بوشهر از نظر منابع آب به شرایطی پایدار و قابل اتکا دست یابد.

وی افزود: دشت هرود-تنگ ارم با افت بیش از 16 متری سطح ایستابی، در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارد و این امر باعث شده تا اشتغال، اقتصاد و اکوسیستم منطقه تحت تاثیر زیادی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: با توجه به تغییرات رژیم بارندگی و کمتر شدن دوره بارش، رواناب های حاصل از سیلاب های فصلی این منطقه بدون بهره برداری از دسترس خارج می شده و تامین آب شرب و کشاورزی دهرود 455 کیلومتر مربع با چالش های فراوانی روبرو بوده است.

محمدی عنوان کرد: با انجام مطالعات و بررسی شرایط هیدرولوژیک منطقه، پتانسیل ساخت یک سد مخزنی در یکی از حوزه های داخلی شناسایی شده و در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی اظهار کرد: پیرو سفر اول ریاست محترم جمهور، احداث سد دهرود نیز با پیگیری استاندار بوشهر به عنوان یکی از نیازهای مهم شهرستان دشتستان و مطالبه مردمی در این شهرستان، به عنوان یکی از مصوبات سفر قرار گرفت تا فرآیند آغاز عملیات اجرایی این سد تسریع شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای عنوان کرد: این سد با حجم مخزن 11 میلیون مترمکعب، از نوع بتنی CSG است و در حوزه آبریزی به وسعت 455 کیلومتر مربع ساخته می شود.

محمدی افزود: ارتفاع سد دهرود 26 متر و طول تاج آن 360 متر است و با توجه به جمعیت منطقه پیرامونی، تامین آب شرب روستاهای مجاور از طریق این سد امکان پذیر خواهد شد.

وی تصریح کرد: احیاء و رونق مجدد کشاورزی و مشاغل وابسته به آن، توسعه کشاورزی صنعتی در قالب گلخانه ها، ایجاد صنایع کوچک و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی منطقه از جمله اهداف ساخت این سد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: برآورد اولیه اعتبار این پروژه 400 میلیارد تومان است و با توجه به عملیات تکمیلی و زیرساخت های ضروری در طول دوره ساخت و بهره برداری، اعتبار مورد نیاز پروژه حدود 550 میلیارد تومان ارزیابی می شود.

کد خبر: 1035
  تاریخ خبر : 23 بهمن 1402
  آخرین به‌روزرسانی : 23 بهمن 1402
 روابط
 303