آزادسازی ۳۳۰۰ مترمربع از حریم و بستر آبراه‌های شهرستان کنگان

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: یک مورد تصرف حریم و بستر در آبراهه کورده در حوزه شهر شیرینو رفع تصرف شد.

عبدالطیف عباسی نژاد اظهار کرد: با پیگیری اداره منابع آب شهرستان کنگان و همکاری ویژه نهادهای انتظامی و امنیتی این شهرستان، یک فقره تخلف تجاوز به بستر و حریم آبراهه به طور کامل در شهر شیرینو رفع تصرف گردید.

وی افزود: در این راستا با تامین ماشین آلات مورد نیاز، بیش از ۴۰۰ متر دیوارکشی تخریب و مساحت ۳۳۰۰ مترمربع از بستر و حریم آبراهه آزادسازی گردید.

عباسی نژاد تصریح کرد: ساخت و ساز در بستر و حریم آبراهه ضمن تصرف اراضی ملی، موجب ایجاد خسارت در هنگام بارندگی و سیل خواهد شد.

وی عنوان کرد: شهرستان کنگان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور به ویژه در حوزه نفت و گاز نیازمند حفاظت و صیانت ویژه از منابع آب سطحی و زیرزمینی است.

کد خبر: 1054
  تاریخ خبر : 20 اردیبهشت 1403
 روابط
 62