پیشرفت چشمگیر بزرگترین سد هسته آسفالتی ایران در استان بوشهر

سد دالکی با حجم مخزن 270 میلیون مترمکعب، آب مورد نیاز ۱۲ هزار و ۷۵۰ هکتار از نخلستان‌های شهرستان دشتستان و بخشی از حقابه تالاب حله را تامین خواهد کرد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: سد دالکی از نوع خاکی با هسته آسفالتی است و با توجه به ارتفاع 106 متری آن، بزرگترین سد هسته آسفالتی کشور نیز محسوب می شود.

جمشید تویل اظهار کرد: این سد بر روی رودخانه دالکی در حال ساخت است و نقش مهمی در کنترل سیلاب، بهبود کشاورزی و تامین حقابه های محیط زیستی دارد.

وی افزود: در این پروژه بیش از 15 میلیون مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی انجام خواهد شد و هم اکنون همه جبهه های کاری آن فعال است.

تویل با اشاره به تکمیل بودن فرازبند و تونل های انحرف آب سد دالکی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی گالری پی سد در حال انجام است و همچنین خاک برداری سرریز سد بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی درد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای بوشهر عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه 2 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می شود و خوشبختانه در دو سال اخیر روند تامین اعتبارات مورد نیاز بهبود یافته و امیدواریم با تخصیص منابع مالی، طبق برنامه پیش بینی شده در سال 1404 این پروژه را به مرحله آبگیری برسانیم.

تویل گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه سد دالکی هم اکنون 46 درصد و پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود 50 درصد ارزیابی می شود.

کد خبر: 986
  تاریخ خبر : 1 مهر 1402
 روابط
 246