مهار و مدیریت سیلابهای ناشی از بارندگی اخیر در استان بوشهر

استان بوشهر طی یکی دو روز گذشته بارشهای خوبی را در بحبوبه گرما و شرجی های طاقت فرسا تجربه کرد، به طوری که علاوه برشادی مردم و زدودن گرد و غبار از چهره این استان،جانی دوباره به پیکر دشتهای استان بخشید و باعث ذخیره منابع آب در سدها گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مدیر عامل این شرکت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه بارشی اخیر استان در دوره آماری 40 ساله هم از نظر میزان بارش و هم از نظر پراکندگی بی سابقه بوده است به طوری که استان بوشهر در گذشته تنها 4 بار و به میزان بسیار محدود، چنین بارشی را در تیرماه تجربه نموده است.

مهندس علی محمدی ادامه داد: متوسط مقدار بارش طی این سامانه 11 میلیمتر بوده که بیشترین بارش در ایستگاه های باران سنجی جره بالا واقع در شهرستان دشتستان به میزان 55 میلیمتر و عسلویه به میزان 61.5 میلیمتر ثبت گردید.

وی اضافه کرد: بیشترین حجم جریان سیلاب مربوط به رودخانه های مند با حجم عبوری 40 میلیون متر مکعب و رودخانه دالکی با حجم عبوری 22 میلیون متر مکعب به ثبت رسیده است.

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تصریح کرد: به عبارت دیگر، مجموع میزان رواناب های ورودی و تولیدی رودخانه های استان طی سامانه بارشی اخیر به میزان 66 میلیون متر مکعب بوده که تقریبا معادل 8 درصد کل مجموع آورد رودخانه های اصلی استان (معادل 795 میلیون متر مکعب) در سال جاری می باشد.

محمدی افزود: از میزان 66 میلیون متر مکعب رواناب حاصل از این بارش ها که حاصل بارندگی در استان و همچنین استانهای همجوار بوده،60 میلیون متر مکعب آن بصورت ذخیره در پشت سدها،تغذیه سفره های آب زیرزمینی،تغذیه تالابها و ورودی به شبکه های آبیاری استان  ذخیره و مهار شد.

وی در خصوص اثرات بارش ها بر ذخیره سدها و دیگر سازه های آبی استان و همچنین توزیع مکانی آن اشاره و بیان داشت: سد رییسعلی 4 میلیون متر مکعب آبگیری نمود؛ ضمن اینکه  توزیع آب در شبکه های آبیاری دالکی، آبپخش، کلل، اهرم و همچنین از طریق ایستگاه های پمپاژ احداث شده در محدوده رودخانه های شاپور، دالکی و حله از جریان این سیلاب ها صورت پذیرفت.

محمدی تصریح کرد این بارشها همچنین بر تغذیه های مصنوعی نقاط مختلف استان از جمله آردو،تنگ رود و لاور نیز تاثیرات محسوسی داشت.

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر  با توجه به اینکه بخش اعظم منابع آب شرب استان بوشهر از استانهای همجوار تامین می شود، تصریح کرد: این بارشها افزایش حجم سد کوثر در استان کهکیلویه و بویر احمد را که یکی از منابع اصلی تامین کننده آب شرب استان بوشهر در پی داشت.

وی اظهار داشت: میانگین بارش استان طی سال آبی جاری تاکنون 207 ملیمتر بوده و نسبت به سال گذشته و میانگین بلند مدت  مشابه به ترتیب 45 و 17 درصد کاهش داشته است.

کد خبر: 771
  تاریخ خبر : 5 مرداد 1400
 روابط
 1152